Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày – Thống kê XSMB 30 ngày

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-02-2023

ĐB 52766
Nhất 79512
Nhì 12874 00591
Ba 19739 53846 86931
48174 75976 36988
9591 7194 9590 7739
Năm 9894 3969 3811
5153 3349 3722
Sáu 561 446 237
Bảy 29 67 28 25
Đầu Đuôi
0
1 12, 11
2 22, 29, 28, 25
3 39, 31, 39, 37
4 46, 49, 46
5 53
6 66, 69, 61, 67
7 74, 74, 76
8 88
9 91, 91, 94, 90, 94
Đuôi Đầu
0 90
1 91, 31, 91, 11, 61
2 12, 22
3 53
4 74, 74, 94, 94
5 25
6 66, 46, 76, 46
7 37, 67
8 88, 28
9 39, 39, 69, 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-02-2023

ĐB 60755
Nhất 35682
Nhì 29934 63527
Ba 36869 93254 18961
79187 66574 51138
9942 3708 0879 3794
Năm 1300 9770 4034
6902 1730 9819
Sáu 104 606 619
Bảy 51 19 90 89
Đầu Đuôi
0 08, 00, 02, 04, 06
1 19, 19, 19
2 27
3 34, 38, 34, 30
4 42
5 55, 54, 51
6 69, 61
7 74, 79, 70
8 82, 87, 89
9 94, 90
Đuôi Đầu
0 00, 70, 30, 90
1 61, 51
2 82, 42, 02
3
4 34, 54, 74, 94, 34, 04
5 55
6 06
7 27, 87
8 38, 08
9 69, 79, 19, 19, 19, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-02-2023

ĐB 34838
Nhất 29989
Nhì 64285 65938
Ba 54835 94648 82384
40292 70918 01062
8441 1468 0916 5129
Năm 6463 5037 7184
2312 3165 6247
Sáu 042 076 709
Bảy 74 54 61 06
Đầu Đuôi
0 09, 06
1 18, 16, 12
2 29
3 38, 38, 35, 37
4 48, 41, 47, 42
5 54
6 62, 68, 63, 65, 61
7 76, 74
8 89, 85, 84, 84
9 92
Đuôi Đầu
0
1 41, 61
2 92, 62, 12, 42
3 63
4 84, 84, 74, 54
5 85, 35, 65
6 16, 76, 06
7 37, 47
8 38, 38, 48, 18, 68
9 89, 29, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-01-2023

ĐB 30061
Nhất 21284
Nhì 95201 18959
Ba 39371 85823 24941
22036 22477 18709
1081 8622 3216 0868
Năm 8908 5675 3757
0290 6421 3461
Sáu 940 315 055
Bảy 07 15 20 49
Đầu Đuôi
0 01, 09, 08, 07
1 16, 15, 15
2 23, 22, 21, 20
3 36
4 41, 40, 49
5 59, 57, 55
6 61, 68, 61
7 71, 77, 75
8 84, 81
9 90
Đuôi Đầu
0 90, 40, 20
1 61, 01, 71, 41, 81, 21, 61
2 22
3 23
4 84
5 75, 15, 55, 15
6 36, 16
7 77, 57, 07
8 68, 08
9 59, 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31-01-2023

ĐB 30061
Nhất 21284
Nhì 95201 18959
Ba 39371 85823 24941
22036 22477 18709
1081 8622 3216 0868
Năm 8908 5675 3757
0290 6421 3461
Sáu 940 315 055
Bảy 07 15 20 49
Đầu Đuôi
0 01, 09, 08, 07
1 16, 15, 15
2 23, 22, 21, 20
3 36
4 41, 40, 49
5 59, 57, 55
6 61, 68, 61
7 71, 77, 75
8 84, 81
9 90
Đuôi Đầu
0 90, 40, 20
1 61, 01, 71, 41, 81, 21, 61
2 22
3 23
4 84
5 75, 15, 55, 15
6 36, 16
7 77, 57, 07
8 68, 08
9 59, 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-01-2023

ĐB 16179
Nhất 12198
Nhì 66824 97525
Ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
3440 5637 9612 9495
Năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Sáu 901 919 624
Bảy 96 65 03 70
Đầu Đuôi
0 01, 03
1 10, 12, 19
2 24, 25, 29, 20, 24
3 37
4 46, 40
5 58, 57
6 64, 65
7 79, 78, 72, 70
8 89
9 98, 95, 99, 91, 96
Đuôi Đầu
0 10, 40, 20, 70
1 91, 01
2 12, 72
3 03
4 24, 64, 24
5 25, 95, 65
6 46, 96
7 57, 37
8 98, 58, 78
9 79, 29, 99, 89, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-01-2023

ĐB 76479
Nhất 25766
Nhì 72194 11034
Ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
3454 3693 5723 7638
Năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Sáu 134 548 571
Bảy 35 26 48 03
Đầu Đuôi
0 06, 03
1 15, 11
2 23, 27, 20, 26
3 34, 38, 34, 34, 35
4 42, 48, 48
5 56, 54
6 66
7 79, 71
8 84, 89, 88
9 94, 98, 93
Đuôi Đầu
0 20
1 11, 71
2 42
3 93, 23, 03
4 94, 34, 84, 54, 34, 34
5 15, 35
6 66, 06, 56, 26
7 27
8 98, 38, 88, 48, 48
9 79, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-01-2023

ĐB 87219
Nhất 88795
Nhì 61887 71870
Ba 36399 99176 44895
48144 89665 83781
1226 3681 3051 3591
Năm 1368 8512 0613
9140 8974 7483
Sáu 313 104 436
Bảy 30 87 80 75
Đầu Đuôi
0 04
1 19, 12, 13, 13
2 26
3 36, 30
4 44, 40
5 51
6 65, 68
7 70, 76, 74, 75
8 87, 81, 81, 83, 87, 80
9 95, 99, 95, 91
Đuôi Đầu
0 70, 40, 30, 80
1 81, 81, 51, 91
2 12
3 13, 83, 13
4 44, 74, 04
5 95, 95, 65, 75
6 76, 26, 36
7 87, 87
8 68
9 19, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-01-2023

ĐB 72859
Nhất 84970
Nhì 22948 27905
Ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
5687 8094 1582 5288
Năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Sáu 166 101 463
Bảy 93 42 35 69
Đầu Đuôi
0 05, 08, 01
1
2 22, 26, 20
3 39, 35
4 48, 42
5 59, 51, 52
6 66, 63, 69
7 70, 70, 75, 79
8 83, 87, 82, 88, 89
9 94, 93
Đuôi Đầu
0 70, 70, 20
1 51, 01
2 22, 82, 52, 42
3 83, 63, 93
4 94
5 05, 75, 35
6 26, 66
7 87
8 48, 88, 08
9 59, 39, 89, 79, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-01-2023

ĐB 34164
Nhất 21642
Nhì 85331 53702
Ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
2204 4344 9025 9940
Năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Sáu 100 874 364
Bảy 32 60 46 20
Đầu Đuôi
0 02, 04, 08, 00
1 16
2 25, 20
3 31, 31, 34, 32
4 42, 44, 40, 46
5 57, 53
6 64, 62, 64, 60
7 78, 74
8 88, 83, 85, 88
9
Đuôi Đầu
0 40, 00, 60, 20
1 31, 31
2 42, 02, 62, 32
3 83, 53
4 64, 04, 44, 34, 74, 64
5 85, 25
6 16, 46
7 57
8 78, 88, 08, 88
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-01-2023

ĐB 52371
Nhất 45082
Nhì 87473 55003
Ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
7943 2928 1910 4411
Năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Sáu 083 687 637
Bảy 07 18 29 55
Đầu Đuôi
0 03, 07, 09, 07
1 10, 11, 12, 18
2 28, 29
3 37
4 47, 43, 48, 40, 49
5 56, 55, 54, 55
6 63
7 71, 73
8 82, 84, 83, 87
9
Đuôi Đầu
0 10, 40
1 71, 11
2 82, 12
3 73, 03, 63, 43, 83
4 84, 54
5 55, 55
6 56
7 47, 07, 87, 37, 07
8 28, 48, 18
9 09, 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-01-2023

ĐB 91869
Nhất 62613
Nhì 89561 17438
Ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
2455 1085 3800 5406
Năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Sáu 216 832 186
Bảy 18 36 82 59
Đầu Đuôi
0 02, 00, 00, 06, 02
1 13, 10, 16, 18
2
3 38, 38, 38, 32, 36
4 49, 46
5 55, 58, 59
6 69, 61, 67, 67
7
8 85, 86, 82
9 93
Đuôi Đầu
0 10, 00, 00
1 61
2 02, 02, 32, 82
3 13, 93
4
5 55, 85
6 06, 46, 16, 86, 36
7 67, 67
8 38, 38, 38, 58, 18
9 69, 49, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-01-2023

ĐB 62857
Nhất 24246
Nhì 65122 22745
Ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
1463 1863 4482 5932
Năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Sáu 915 320 074
Bảy 26 23 57 96
Đầu Đuôi
0 01
1 10, 18, 16, 15
2 22, 25, 20, 26, 23
3 32, 35
4 46, 45, 40, 40, 42
5 57, 55, 50, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 97, 96
Đuôi Đầu
0 40, 40, 10, 50, 20
1 01
2 22, 82, 32, 42
3 63, 63, 23
4 74
5 45, 55, 25, 35, 15
6 46, 16, 26, 96
7 57, 97, 57
8 18
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-01-2023

ĐB 45282
Nhất 76552
Nhì 51893 50516
Ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
3342 4405 7005 3904
Năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Sáu 926 295 635
Bảy 69 04 35 86
Đầu Đuôi
0 05, 05, 04, 01, 04
1 16
2 27, 26
3 35, 30, 35, 35
4 40, 42
5 52, 52, 56
6 64, 66, 60, 69
7
8 82, 80, 81, 86
9 93, 95
Đuôi Đầu
0 40, 30, 80, 60
1 01, 81
2 82, 52, 52, 42
3 93
4 64, 04, 04
5 35, 05, 05, 95, 35, 35
6 16, 66, 56, 26, 86
7 27
8
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-01-2023

ĐB 53363
Nhất 01443
Nhì 02569 17053
Ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
7295 3401 0582 6328
Năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Sáu 197 642 529
Bảy 35 29 04 55
Đầu Đuôi
0 06, 01, 04
1 17, 11
2 21, 28, 22, 29, 29
3 39, 36, 35
4 43, 48, 43, 42
5 53, 55
6 63, 69
7
8 86, 82
9 92, 95, 99, 97
Đuôi Đầu
0
1 21, 01, 11
2 92, 82, 22, 42
3 63, 43, 53, 43
4 04
5 95, 35, 55
6 86, 06, 36
7 17, 97
8 48, 28
9 69, 39, 99, 29, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-01-2023

ĐB 48260
Nhất 83587
Nhì 79324 24955
Ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
9999 2793 8423 8738
Năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Sáu 456 695 805
Bảy 53 07 71 23
Đầu Đuôi
0 05, 07
1 18
2 24, 21, 23, 23
3 38, 32
4
5 55, 56, 56, 53
6 60, 66, 68, 67
7 74, 79, 71
8 87, 87, 85
9 98, 99, 93, 95
Đuôi Đầu
0 60
1 21, 71
2 32
3 93, 23, 53, 23
4 24, 74
5 55, 85, 95, 05
6 66, 56, 56
7 87, 87, 67, 07
8 98, 18, 68, 38
9 99, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-01-2023

ĐB 44221
Nhất 25945
Nhì 14590 57392
Ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
7401 4194 1991 5569
Năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Sáu 938 566 749
Bảy 45 57 00 28
Đầu Đuôi
0 01, 08, 04, 04, 00
1 16, 12
2 21, 28
3 33, 38
4 45, 41, 49, 45
5 57
6 64, 69, 66
7 79, 78
8 80
9 90, 92, 92, 94, 91
Đuôi Đầu
0 90, 80, 00
1 21, 41, 01, 91
2 92, 92, 12
3 33
4 64, 94, 04, 04
5 45, 45
6 16, 66
7 57
8 08, 78, 38, 28
9 79, 69, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-01-2023

ĐB 62940
Nhất 27086
Nhì 84830 42992
Ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
1213 7375 8375 1727
Năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Sáu 949 318 656
Bảy 02 34 82 81
Đầu Đuôi
0 02
1 16, 13, 18, 18
2 27
3 30, 34, 37, 35, 34, 34
4 40, 40, 42, 49
5 56
6 66
7 77, 75, 75, 79
8 86, 82, 81
9 92, 96
Đuôi Đầu
0 40, 30, 40
1 81
2 92, 42, 02, 82
3 13
4 34, 34, 34
5 75, 75, 35
6 86, 16, 66, 96, 56
7 77, 27, 37
8 18, 18
9 79, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-01-2023

ĐB 60762
Nhất 70413
Nhì 94856 73874
Ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
8234 7644 3492 0818
Năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Sáu 962 160 238
Bảy 70 73 54 66
Đầu Đuôi
0
1 13, 18, 14, 10
2
3 34, 32, 38
4 44
5 56, 50, 56, 54
6 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66
7 74, 70, 73
8
9 94, 98, 92, 91
Đuôi Đầu
0 50, 10, 60, 70
1 91
2 62, 62, 62, 92, 32, 62
3 13, 73
4 74, 94, 34, 44, 14, 54
5
6 56, 56, 66
7
8 68, 98, 18, 68, 38
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-01-2023

ĐB 18452
Nhất 99849
Nhì 27621 91955
Ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
2502 3884 3118 5818
Năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Sáu 122 547 305
Bảy 47 29 85 00
Đầu Đuôi
0 02, 05, 00
1 19, 18, 18
2 21, 25, 22, 29
3 30, 34
4 49, 40, 47, 47
5 52, 55, 56
6
7 79, 74, 70
8 84, 82, 83, 85
9 94
Đuôi Đầu
0 40, 30, 70, 00
1 21
2 52, 02, 82, 22
3 83
4 84, 34, 74, 94
5 55, 25, 05, 85
6 56
7 47, 47
8 18, 18
9 49, 19, 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-01-2023

ĐB 04942
Nhất 31511
Nhì 96915 35210
Ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
3310 7880 2041 5685
Năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Sáu 001 655 214
Bảy 97 79 12 74
Đầu Đuôi
0 01
1 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12
2
3 31
4 42, 42, 41, 49
5 52, 55
6 60
7 76, 79, 74
8 81, 80, 85, 89
9 92, 97, 94, 97
Đuôi Đầu
0 10, 10, 80, 60
1 11, 31, 81, 41, 01
2 42, 52, 42, 92, 12
3
4 94, 14, 74
5 15, 85, 55
6 76
7 17, 97, 97
8
9 49, 89, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-01-2023

ĐB 81191
Nhất 88140
Nhì 67096 63288
Ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
6386 5753 7345 3988
Năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Sáu 061 913 843
Bảy 44 46 75 18
Đầu Đuôi
0 09, 00
1 13, 18
2 29
3
4 40, 45, 46, 42, 43, 44, 46
5 51, 51, 57, 53
6 66, 64, 61
7 75
8 88, 86, 88, 80
9 91, 96, 99
Đuôi Đầu
0 40, 80, 00
1 91, 51, 51, 61
2 42
3 53, 13, 43
4 64, 44
5 45, 75
6 96, 66, 86, 46, 46
7 57
8 88, 88, 18
9 09, 29, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-01-2023

ĐB 78014
Nhất 16270
Nhì 24159 26757
Ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
9459 2157 2326 3734
Năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Sáu 747 254 703
Bảy 91 86 30 15
Đầu Đuôi
0 03
1 14, 11, 17, 11, 17, 15
2 27, 26, 25
3 38, 34, 30
4 47
5 59, 57, 52, 59, 57, 54
6 67, 65
7 70
8 84, 89, 86
9 91
Đuôi Đầu
0 70, 30
1 11, 11, 91
2 52
3 03
4 14, 84, 34, 54
5 25, 65, 15
6 26, 86
7 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47
8 38
9 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-01-2023

ĐB 20040
Nhất 76965
Nhì 00725 96045
Ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
0127 1158 7977 9924
Năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Sáu 389 582 191
Bảy 84 73 61 44
Đầu Đuôi
0
1 11, 12
2 25, 22, 27, 24
3 39, 38
4 40, 45, 44
5 55, 57, 58
6 65, 69, 60, 64, 61
7 77, 77, 73
8 89, 82, 84
9 95, 91
Đuôi Đầu
0 40, 60
1 11, 91, 61
2 22, 12, 82
3 73
4 24, 64, 84, 44
5 65, 25, 45, 55, 95
6
7 57, 27, 77, 77
8 58, 38
9 69, 39, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-01-2023

ĐB 39597
Nhất 20448
Nhì 98375 45648
Ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
1913 8015 5241 3912
Năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Sáu 710 696 135
Bảy 95 12 05 93
Đầu Đuôi
0 06, 05
1 13, 15, 12, 10, 12
2 22, 23
3 35, 35
4 48, 48, 41
5 50, 51, 50
6
7 75, 79, 77
8 88
9 97, 97, 95, 96, 95, 93
Đuôi Đầu
0 50, 50, 10
1 41, 51
2 12, 22, 12
3 13, 23, 93
4
5 75, 95, 35, 15, 35, 95, 05
6 06, 96
7 97, 97, 77
8 48, 48, 88
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-01-2023

ĐB 45370
Nhất 05808
Nhì 84879 98182
Ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
0554 4775 4677 9083
Năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Sáu 187 486 857
Bảy 75 66 10 21
Đầu Đuôi
0 08, 06
1 16, 10
2 21
3 35, 31, 32
4 42, 44
5 54, 57
6 64, 66
7 70, 79, 75, 77, 73, 75
8 82, 83, 84, 81, 87, 86
9 93
Đuôi Đầu
0 70, 10
1 31, 81, 21
2 82, 42, 32
3 93, 83, 73
4 44, 54, 84, 64
5 35, 75, 75
6 06, 16, 86, 66
7 77, 87, 57
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-01-2023

ĐB 76191
Nhất 12810
Nhì 11458 74967
Ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
6925 4512 5726 7634
Năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Sáu 165 396 516
Bảy 65 61 91 27
Đầu Đuôi
0
1 10, 12, 16, 11, 16
2 25, 26, 27
3 35, 35, 34, 30
4 41
5 58, 53, 57
6 67, 65, 65, 61
7 78
8
9 91, 98, 91, 97, 96, 91
Đuôi Đầu
0 10, 30
1 91, 91, 41, 11, 61, 91
2 12
3 53
4 34
5 35, 35, 25, 65, 65
6 26, 16, 96, 16
7 67, 57, 97, 27
8 58, 98, 78
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-01-2023

ĐB 75757
Nhất 40631
Nhì 56326 49667
Ba 35179 50105 27248
59107 60082 12549
5039 3831 4690 7943
Năm 7094 3207 6892
7757 1132 8909
Sáu 970 784 420
Bảy 14 83 79 25
Đầu Đuôi
0 05, 07, 07, 09
1 14
2 26, 20, 25
3 31, 39, 31, 32
4 48, 49, 43
5 57, 57
6 67
7 79, 70, 79
8 82, 84, 83
9 90, 94, 92
Đuôi Đầu
0 90, 70, 20
1 31, 31
2 82, 92, 32
3 43, 83
4 94, 84, 14
5 05, 25
6 26
7 57, 67, 07, 07, 57
8 48
9 79, 49, 39, 09, 79

Hiện nay, hình thức tham gia cá cược xổ số ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa. Đây là một trong những hình thức người chơi thử vận may đồng thời tìm cho mình một con số may mắn nhất. Để có thể nâng cao khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Cùng Soicau.org tìm hiểu qua những thông tin chia sẻ dưới đây. 

Thế nào là thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày?

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 1

Thế nào là xổ số miền Bắc 30 ngày?

Kết quả Xổ số miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS kiến thiết miền Bắc. Thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn, hoặc liệt kê tần suất các số rơi vào các giải. 

Nhìn chung, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là việc mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em lô thủ.

Tại sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 30 ngày?

Phương pháp thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày hiện nay ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Phương pháp này mang đến cho cược thủ rất nhiều lợi ích như: 

Biết được con số may mắn

Đối với tất cả các lô thủ, những số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được sử dụng để khám phá và hiểu về xổ số mỗi ngày. Với số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình, thay vì chỉ dựa vào may mắn.

Lấy một ví dụ: Thông qua bảng thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này là bao nhiêu? Bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, tuần, chu kỳ hoặc năm.

Tự tin hơn khi tham gia đặt cược

Lô đề đâu chỉ dựa vào may mắn, nếu như anh em cứ chơi mơ hồ, không có phương pháp cụ thể cơ hội chiến thắng gần như là bằng 0. Do đó, cần tìm cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất để anh em chốt số và tự tin hơn khi vào tiền. 

Nên sử dụng bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày khi nào?

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 2

Nên sử dụng bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày khi nào?

Nhiều người có thể không biết rằng thời điểm sử dụng số liệu thống kê cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Do đó, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian sau đây: 

 • Khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong kỳ tới. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số hay về nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Có thể xem thống kê kết quả xổ số ở đâu uy tín?

Sử dụng thống kê lô đề có rất nhiều lợi ích và giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà mình cần. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà còn giúp bạn đưa ra những cơ sở, cơ sở và quyết định hiệu quả để nâng cao tỷ lệ trúng thưởng cho mình. 

Hiện nay có vô số trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi xem một cách chính xác nhất và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, Soicau.org luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất. Trang web có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ nhiều kinh nghiệm bên lề về lô đề hỗ trợ cược thủ có thêm nhiều kiến thức. 
 • Bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày và đầy đủ nhất, từ đó hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu mà mình cần. 
 • Thao tác dễ dàng, có thể nhanh chóng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng. 
 • Không chỉ có bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mà còn có đầy đủ thông tin về lô gan, lô kép, tần suất xuất hiện của các con số. 

Cách xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Soicau.org 

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 3

Cách xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Soicau.org 

Để có thể nhanh chóng xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSMB 30 ngày, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể sau đây: 

 • Bước 1: Mời anh em truy cập vào đường link Soicau.org chính thức.
 • Bước 2: Trang chủ hiện ra, trên thanh menu bạn nhấp chọn vào mục “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó bạn chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để anh em tham khảo. 

Các thuật ngữ trong thống kê xổ số nên biết

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, bạn cần nắm những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, những giải xuất hiện, vào ngày nào và con số xuất hiện giải nào hôm nay…
 • Tần suất: Số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp và tính toán cụ thể vào một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Đây là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: là khoảng thời gian lớn nhất mà các con số, bộ số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ trên bài viết, qua đó bạn có thể nhận về cho mình những thông tin hữu ích về kết quả Xổ số miền bắc 30 ngày. Mong rằng, qua đó anh em luôn thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn cũng như tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng.