Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày – Thống kê XSMB 30 ngày

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/09/2022

ĐB 59509
Nhất 36837
Nhì 50137 94982
Ba 38607 71890 94928
23815 97833 95667
1818 5842 0140 4657
Năm 3701 6434 4520
4327 6864 4674
Sáu 104 934 481
Bảy 89 37 57 16
Đầu Đuôi
0 09, 07, 01, 04
1 15, 18, 16
2 28, 20, 27
3 37, 37, 33, 34, 34, 37
4 42, 40
5 57, 57
6 67, 64
7 74
8 82, 81, 89
9 90
Đuôi Đầu
0 90, 40, 20
1 01, 81
2 82, 42
3 33
4 34, 64, 74, 04, 34
5 15
6 16
7 37, 37, 07, 67, 57, 27, 37, 57
8 28, 18
9 09, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2022

ĐB 08154
Nhất 01140
Nhì 39583 05213
Ba 67243 04747 99009
14386 47068 86540
8467 7574 1579 7138
Năm 0386 8686 5211
9162 0166 5909
Sáu 368 823 443
Bảy 08 34 78 91
Đầu Đuôi
0 09, 09, 08
1 13, 11
2 23
3 38, 34
4 40, 43, 47, 40, 43
5 54
6 68, 67, 62, 66, 68
7 74, 79, 78
8 83, 86, 86, 86
9 91
Đuôi Đầu
0 40, 40
1 11, 91
2 62
3 83, 13, 43, 23, 43
4 54, 74, 34
5
6 86, 86, 86, 66
7 47, 67
8 68, 38, 68, 08, 78
9 09, 79, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/09/2022

ĐB 79436
Nhất 63302
Nhì 75772 78656
Ba 69170 12911 94608
26376 57000 53326
3605 3596 2870 5392
Năm 0160 3795 0046
7968 4321 9567
Sáu 724 174 453
Bảy 01 53 48 49
Đầu Đuôi
0 02, 08, 00, 05, 01
1 11
2 26, 21, 24
3 36
4 46, 48, 49
5 56, 53, 53
6 60, 68, 67
7 72, 70, 76, 70, 74
8
9 96, 92, 95
Đuôi Đầu
0 70, 00, 70, 60
1 11, 21, 01
2 02, 72, 92
3 53, 53
4 24, 74
5 05, 95
6 36, 56, 76, 26, 96, 46
7 67
8 08, 68, 48
9 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2022

ĐB 76777
Nhất 14235
Nhì 67639 39627
Ba 11078 35566 60396
76531 52810 77165
1992 5460 0527 7755
Năm 5119 6943 5185
6519 4917 0751
Sáu 495 283 089
Bảy 37 75 66 01
Đầu Đuôi
0 01
1 10, 19, 19, 17
2 27, 27
3 35, 39, 31, 37
4 43
5 55, 51
6 66, 65, 60, 66
7 77, 78, 75
8 85, 83, 89
9 96, 92, 95
Đuôi Đầu
0 10, 60
1 31, 51, 01
2 92
3 43, 83
4
5 35, 65, 55, 85, 95, 75
6 66, 96, 66
7 77, 27, 27, 17, 37
8 78
9 39, 19, 19, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/09/2022

ĐB 44823
Nhất 04642
Nhì 28539 90167
Ba 57514 55801 03094
14585 30266 70855
7785 6343 5951 3385
Năm 5136 4603 1640
7743 5004 9439
Sáu 380 518 321
Bảy 05 26 16 94
Đầu Đuôi
0 01, 03, 04, 05
1 14, 18, 16
2 23, 21, 26
3 39, 36, 39
4 42, 43, 40, 43
5 55, 51
6 67, 66
7
8 85, 85, 85, 80
9 94, 94
Đuôi Đầu
0 40, 80
1 01, 51, 21
2 42
3 23, 43, 03, 43
4 14, 94, 04, 94
5 85, 55, 85, 85, 05
6 66, 36, 26, 16
7 67
8 18
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/09/2022

ĐB 50221
Nhất 51429
Nhì 03694 87656
Ba 84226 05736 37676
53627 63292 57192
9164 3207 6899 0093
Năm 0799 2165 7646
4794 0908 0008
Sáu 818 799 831
Bảy 71 10 04 40
Đầu Đuôi
0 07, 08, 08, 04
1 18, 10
2 21, 29, 26, 27
3 36, 31
4 46, 40
5 56
6 64, 65
7 76, 71
8
9 94, 92, 92, 99, 93, 99, 94, 99
Đuôi Đầu
0 10, 40
1 21, 31, 71
2 92, 92
3 93
4 94, 64, 94, 04
5 65
6 56, 26, 36, 76, 46
7 27, 07
8 08, 08, 18
9 29, 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2022

ĐB 62198
Nhất 45485
Nhì 76774 74253
Ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
2546 5002 0826 2950
Năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Sáu 927 362 456
Bảy 95 77 72 22
Đầu Đuôi
0 08, 02, 08, 04
1
2 26, 24, 27, 22
3 39, 34, 39
4 42, 46
5 53, 50, 56
6 60, 61, 62
7 74, 77, 72
8 85, 84
9 98, 94, 95
Đuôi Đầu
0 60, 50
1 61
2 42, 02, 62, 72, 22
3 53
4 74, 34, 94, 24, 84, 04
5 85, 95
6 46, 26, 56
7 27, 77
8 98, 08, 08
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/09/2022

ĐB 14894
Nhất 36603
Nhì 09941 58304
Ba 25494 16326 17346
02170 77335 45416
2580 6226 0074 0880
Năm 6188 2187 0423
0407 4042 0222
Sáu 781 007 337
Bảy 05 00 23 64
Đầu Đuôi
0 03, 04, 07, 07, 05, 00
1 16
2 26, 26, 23, 22, 23
3 35, 37
4 41, 46, 42
5
6 64
7 70, 74
8 80, 80, 88, 87, 81
9 94, 94
Đuôi Đầu
0 70, 80, 80, 00
1 41, 81
2 42, 22
3 03, 23, 23
4 94, 04, 94, 74, 64
5 35, 05
6 26, 46, 16, 26
7 87, 07, 07, 37
8 88
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2022

ĐB 55890
Nhất 82995
Nhì 85254 99868
Ba 74363 31000 98734
25095 92211 67172
5992 5247 0426 6302
Năm 1049 1972 3323
0748 3642 0676
Sáu 084 250 098
Bảy 65 71 29 25
Đầu Đuôi
0 00, 02
1 11
2 26, 23, 29, 25
3 34
4 47, 49, 48, 42
5 54, 50
6 68, 63, 65
7 72, 72, 76, 71
8 84
9 90, 95, 95, 92, 98
Đuôi Đầu
0 90, 00, 50
1 11, 71
2 72, 92, 02, 72, 42
3 63, 23
4 54, 34, 84
5 95, 95, 65, 25
6 26, 76
7 47
8 68, 48, 98
9 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/09/2022

ĐB 48715
Nhất 90716
Nhì 56928 41080
Ba 43187 69772 54529
67275 81565 74877
6222 2420 3750 8550
Năm 6817 6756 4721
1214 2847 5145
Sáu 847 449 541
Bảy 90 89 86 84
Đầu Đuôi
0
1 15, 16, 17, 14
2 28, 29, 22, 20, 21
3
4 47, 45, 47, 49, 41
5 50, 50, 56
6 65
7 72, 75, 77
8 80, 87, 89, 86, 84
9 90
Đuôi Đầu
0 80, 20, 50, 50, 90
1 21, 41
2 72, 22
3
4 14, 84
5 15, 75, 65, 45
6 16, 56, 86
7 87, 77, 17, 47, 47
8 28
9 29, 49, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2022

ĐB 87354
Nhất 95705
Nhì 63025 08721
Ba 37527 77157 47318
04777 03121 08569
6606 8058 1050 3792
Năm 3383 3124 5188
4666 1071 0378
Sáu 296 672 723
Bảy 47 04 81 95
Đầu Đuôi
0 05, 06, 04
1 18
2 25, 21, 27, 21, 24, 23
3
4 47
5 54, 57, 58, 50
6 69, 66
7 77, 71, 78, 72
8 83, 88, 81
9 92, 96, 95
Đuôi Đầu
0 50
1 21, 21, 71, 81
2 92, 72
3 83, 23
4 54, 24, 04
5 05, 25, 95
6 06, 66, 96
7 27, 57, 77, 47
8 18, 58, 88, 78
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/09/2022

ĐB 66581
Nhất 70165
Nhì 25649 75110
Ba 24053 74602 11614
17793 38255 41413
6240 7984 0724 3955
Năm 7903 9567 1600
2103 4654 3565
Sáu 851 525 505
Bảy 92 08 74 99
Đầu Đuôi
0 02, 03, 00, 03, 05, 08
1 10, 14, 13
2 24, 25
3
4 49, 40
5 53, 55, 55, 54, 51
6 65, 67, 65
7 74
8 81, 84
9 93, 92, 99
Đuôi Đầu
0 10, 40, 00
1 81, 51
2 02, 92
3 53, 93, 13, 03, 03
4 14, 84, 24, 54, 74
5 65, 55, 55, 65, 25, 05
6
7 67
8 08
9 49, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/09/2022

ĐB 21776
Nhất 55643
Nhì 39452 83110
Ba 59555 55905 20167
47278 21686 14131
7684 5001 9636 8397
Năm 9117 6829 9603
5470 7539 1013
Sáu 291 438 718
Bảy 66 68 97 85
Đầu Đuôi
0 05, 01, 03
1 10, 17, 13, 18
2 29
3 31, 36, 39, 38
4 43
5 52, 55
6 67, 66, 68
7 76, 78, 70
8 86, 84, 85
9 97, 91, 97
Đuôi Đầu
0 10, 70
1 31, 01, 91
2 52
3 43, 03, 13
4 84
5 55, 05, 85
6 76, 86, 36, 66
7 67, 97, 17, 97
8 78, 38, 18, 68
9 29, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/09/2022

ĐB 55448
Nhất 93409
Nhì 19965 60859
Ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
9860 0467 9764 1555
Năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Sáu 668 676 301
Bảy 32 82 40 75
Đầu Đuôi
0 09, 04, 01
1
2 23, 21, 28
3 39, 32
4 48, 40
5 59, 51, 55
6 65, 67, 60, 67, 64, 67, 68, 68
7 71, 76, 75
8 89, 80, 82
9
Đuôi Đầu
0 60, 80, 40
1 51, 71, 21, 01
2 32, 82
3 23
4 04, 64
5 65, 55, 75
6 76
7 67, 67, 67
8 48, 28, 68, 68
9 09, 59, 89, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/09/2022

ĐB 99951
Nhất 20446
Nhì 01749 04947
Ba 48714 13415 43233
47562 05148 54399
2349 1167 2271 6497
Năm 7617 3249 4218
7009 3163 8093
Sáu 487 249 588
Bảy 77 75 23 39
Đầu Đuôi
0 09
1 14, 15, 17, 18
2 23
3 33, 39
4 46, 49, 47, 48, 49, 49, 49
5 51
6 62, 67, 63
7 71, 77, 75
8 87, 88
9 99, 97, 93
Đuôi Đầu
0
1 51, 71
2 62
3 33, 63, 93, 23
4 14
5 15, 75
6 46
7 47, 67, 97, 17, 87, 77
8 48, 18, 88
9 49, 99, 49, 49, 09, 49, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/09/2022

ĐB 17535
Nhất 74421
Nhì 07598 02432
Ba 21437 09706 21647
65512 61974 19816
8924 4536 0250 0862
Năm 0003 1179 3370
0816 9711 1183
Sáu 340 431 743
Bảy 68 48 55 78
Đầu Đuôi
0 06, 03
1 12, 16, 16, 11
2 21, 24
3 35, 32, 37, 36, 31
4 47, 40, 43, 48
5 50, 55
6 62, 68
7 74, 79, 70, 78
8 83
9 98
Đuôi Đầu
0 50, 70, 40
1 21, 11, 31
2 32, 12, 62
3 03, 83, 43
4 74, 24
5 35, 55
6 06, 16, 36, 16
7 37, 47
8 98, 68, 48, 78
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/09/2022

ĐB 01293
Nhất 80770
Nhì 15337 47742
Ba 84235 63153 17132
31890 86262 24310
6151 3354 6145 9246
Năm 9155 7143 8319
1406 5014 2761
Sáu 565 455 052
Bảy 20 96 86 74
Đầu Đuôi
0 06
1 10, 19, 14
2 20
3 37, 35, 32
4 42, 45, 46, 43
5 53, 51, 54, 55, 55, 52
6 62, 61, 65
7 70, 74
8 86
9 93, 90, 96
Đuôi Đầu
0 70, 90, 10, 20
1 51, 61
2 42, 32, 62, 52
3 93, 53, 43
4 54, 14, 74
5 35, 45, 55, 65, 55
6 46, 06, 96, 86
7 37
8
9 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/09/2022

ĐB 75743
Nhất 11926
Nhì 27509 34830
Ba 11602 69444 33782
75307 33035 45370
4612 1310 5450 6192
Năm 4529 5787 8580
7087 6706 7842
Sáu 149 438 967
Bảy 61 14 90 71
Đầu Đuôi
0 09, 02, 07, 06
1 12, 10, 14
2 26, 29
3 30, 35, 38
4 43, 44, 42, 49
5 50
6 67, 61
7 70, 71
8 82, 87, 80, 87
9 92, 90
Đuôi Đầu
0 30, 70, 10, 50, 80, 90
1 61, 71
2 02, 82, 12, 92, 42
3 43
4 44, 14
5 35
6 26, 06
7 07, 87, 87, 67
8 38
9 09, 29, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/09/2022

ĐB 51169
Nhất 94457
Nhì 78799 03878
Ba 13499 40399 00736
26519 77848 43755
1647 1886 5154 9435
Năm 1922 6900 2163
1338 6990 7333
Sáu 406 664 314
Bảy 19 90 98 64
Đầu Đuôi
0 00, 06
1 19, 14, 19
2 22
3 36, 35, 38, 33
4 48, 47
5 57, 55, 54
6 69, 63, 64, 64
7 78
8 86
9 99, 99, 99, 90, 90, 98
Đuôi Đầu
0 00, 90, 90
1
2 22
3 63, 33
4 54, 64, 14, 64
5 55, 35
6 36, 86, 06
7 57, 47
8 78, 48, 38, 98
9 69, 99, 99, 99, 19, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/09/2022

ĐB 44816
Nhất 05276
Nhì 93856 11335
Ba 10102 00373 21645
96634 97458 95218
7816 1527 1194 7121
Năm 5920 9616 0916
7933 1269 6917
Sáu 031 502 902
Bảy 43 97 00 86
Đầu Đuôi
0 02, 02, 02, 00
1 16, 18, 16, 16, 16, 17
2 27, 21, 20
3 35, 34, 33, 31
4 45, 43
5 56, 58
6 69
7 76, 73
8 86
9 94, 97
Đuôi Đầu
0 20, 00
1 21, 31
2 02, 02, 02
3 73, 33, 43
4 34, 94
5 35, 45
6 16, 76, 56, 16, 16, 16, 86
7 27, 17, 97
8 58, 18
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/09/2022

ĐB 01548
Nhất 24105
Nhì 97886 05221
Ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
0439 7366 0464 1971
Năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Sáu 022 988 617
Bảy 56 06 23 95
Đầu Đuôi
0 05, 00, 00, 03, 06
1 11, 17
2 21, 23, 22, 23
3 39
4 48, 45
5 59, 53, 56
6 66, 64
7 71, 71, 73, 72
8 86, 85, 88
9 95
Đuôi Đầu
0 00, 00
1 21, 71, 71, 11
2 72, 22
3 53, 23, 03, 73, 23
4 64
5 05, 45, 85, 95
6 86, 66, 56, 06
7 17
8 48, 88
9 59, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/09/2022

ĐB 62111
Nhất 65882
Nhì 91035 75523
Ba 85149 89326 71871
17117 93037 84404
3603 3588 6843 4166
Năm 7521 1955 8223
7024 1399 5665
Sáu 583 316 989
Bảy 78 58 10 15
Đầu Đuôi
0 04, 03
1 11, 17, 16, 10, 15
2 23, 26, 21, 23, 24
3 35, 37
4 49, 43
5 55, 58
6 66, 65
7 71, 78
8 82, 88, 83, 89
9 99
Đuôi Đầu
0 10
1 11, 71, 21
2 82
3 23, 03, 43, 23, 83
4 04, 24
5 35, 55, 65, 15
6 26, 66, 16
7 17, 37
8 88, 78, 58
9 49, 99, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/09/2022

ĐB 47153
Nhất 58840
Nhì 46746 06592
Ba 55536 69384 11121
74022 32334 51107
0663 4302 2240 1784
Năm 4784 5764 8242
0620 9295 3524
Sáu 188 854 617
Bảy 32 43 04 71
Đầu Đuôi
0 07, 02, 04
1 17
2 21, 22, 20, 24
3 36, 34, 32
4 40, 46, 40, 42, 43
5 53, 54
6 63, 64
7 71
8 84, 84, 84, 88
9 92, 95
Đuôi Đầu
0 40, 40, 20
1 21, 71
2 92, 22, 02, 42, 32
3 53, 63, 43
4 84, 34, 84, 84, 64, 24, 54, 04
5 95
6 46, 36
7 07, 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/09/2022

ĐB 03138
Nhất 55336
Nhì 16287 50610
Ba 23213 94611 93054
99001 36062 64565
7738 6383 2433 9941
Năm 2750 0335 6575
3757 2714 9100
Sáu 469 117 171
Bảy 10 09 33 02
Đầu Đuôi
0 01, 00, 09, 02
1 10, 13, 11, 14, 17, 10
2
3 38, 36, 38, 33, 35, 33
4 41
5 54, 50, 57
6 62, 65, 69
7 75, 71
8 87, 83
9
Đuôi Đầu
0 10, 50, 00, 10
1 11, 01, 41, 71
2 62, 02
3 13, 83, 33, 33
4 54, 14
5 65, 35, 75
6 36
7 87, 57, 17
8 38, 38
9 69, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/09/2022

ĐB 69488
Nhất 89786
Nhì 68416 20989
Ba 45860 53290 69426
73508 69579 36407
5838 2680 0316 1899
Năm 2093 4220 1206
7177 8083 7727
Sáu 287 915 111
Bảy 03 37 59 84
Đầu Đuôi
0 08, 07, 06, 03
1 16, 16, 15, 11
2 26, 20, 27
3 38, 37
4
5 59
6 60
7 79, 77
8 88, 86, 89, 80, 83, 87, 84
9 90, 99, 93
Đuôi Đầu
0 60, 90, 80, 20
1 11
2
3 93, 83, 03
4 84
5 15
6 86, 16, 26, 16, 06
7 07, 77, 27, 87, 37
8 88, 08, 38
9 89, 79, 99, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/08/2022

ĐB 92467
Nhất 04353
Nhì 42176 84877
Ba 12922 10803 93157
74468 19809 02943
4604 4066 6122 8234
Năm 2856 7313 6418
8548 6098 1198
Sáu 434 741 689
Bảy 39 10 45 48
Đầu Đuôi
0 03, 09, 04
1 13, 18, 10
2 22, 22
3 34, 34, 39
4 43, 48, 41, 45, 48
5 53, 57, 56
6 67, 68, 66
7 76, 77
8 89
9 98, 98
Đuôi Đầu
0 10
1 41
2 22, 22
3 53, 03, 43, 13
4 04, 34, 34
5 45
6 76, 66, 56
7 67, 77, 57
8 68, 18, 48, 98, 98, 48
9 09, 89, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/08/2022

ĐB 96955
Nhất 63681
Nhì 20727 48078
Ba 63705 25369 96438
09380 80303 46713
5869 8694 2210 7799
Năm 4602 1077 6892
8471 8213 0174
Sáu 516 437 295
Bảy 70 79 33 68
Đầu Đuôi
0 05, 03, 02
1 13, 10, 13, 16
2 27
3 38, 37, 33
4
5 55
6 69, 69, 68
7 78, 77, 71, 74, 70, 79
8 81, 80
9 94, 99, 92, 95
Đuôi Đầu
0 80, 10, 70
1 81, 71
2 02, 92
3 03, 13, 13, 33
4 94, 74
5 55, 05, 95
6 16
7 27, 77, 37
8 78, 38, 68
9 69, 69, 99, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/08/2022

ĐB 75965
Nhất 38820
Nhì 71575 21773
Ba 11467 84675 61952
95607 14201 55425
2131 9835 4095 9439
Năm 8213 2982 1312
9421 7692 0890
Sáu 343 694 012
Bảy 19 70 91 92
Đầu Đuôi
0 07, 01
1 13, 12, 12, 19
2 20, 25, 21
3 31, 35, 39
4 43
5 52
6 65, 67
7 75, 73, 75, 70
8 82
9 95, 92, 90, 94, 91, 92
Đuôi Đầu
0 20, 90, 70
1 01, 31, 21, 91
2 52, 82, 12, 92, 12, 92
3 73, 13, 43
4 94
5 65, 75, 75, 25, 35, 95
6
7 67, 07
8
9 39, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/08/2022

ĐB 68144
Nhất 02532
Nhì 39990 30534
Ba 62396 64626 74930
13320 66222 93073
6152 0959 1223 0684
Năm 7981 5798 9718
8950 1299 9004
Sáu 445 126 080
Bảy 21 43 03 91
Đầu Đuôi
0 04, 03
1 18
2 26, 20, 22, 23, 26, 21
3 32, 34, 30
4 44, 45, 43
5 52, 59, 50
6
7 73
8 84, 81, 80
9 90, 96, 98, 99, 91
Đuôi Đầu
0 90, 30, 20, 50, 80
1 81, 21, 91
2 32, 22, 52
3 73, 23, 43, 03
4 44, 34, 84, 04
5 45
6 96, 26, 26
7
8 98, 18
9 59, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/08/2022

ĐB 89617
Nhất 36200
Nhì 30730 97036
Ba 68220 33704 41987
58944 17845 22571
7987 8528 4286 1410
Năm 5725 7563 8458
2106 0422 9373
Sáu 826 976 447
Bảy 07 38 74 42
Đầu Đuôi
0 00, 04, 06, 07
1 17, 10
2 20, 28, 25, 22, 26
3 30, 36, 38
4 44, 45, 47, 42
5 58
6 63
7 71, 73, 76, 74
8 87, 87, 86
9
Đuôi Đầu
0 00, 30, 20, 10
1 71
2 22, 42
3 63, 73
4 04, 44, 74
5 45, 25
6 36, 86, 06, 26, 76
7 17, 87, 87, 47, 07
8 28, 58, 38
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/08/2022

ĐB 89151
Nhất 13354
Nhì 41050 66592
Ba 11829 85952 33618
51263 45682 75002
7290 0543 6438 1691
Năm 8156 7005 8893
7464 5566 9131
Sáu 314 530 391
Bảy 55 24 88 02
Đầu Đuôi
0 02, 05, 02
1 18, 14
2 29, 24
3 38, 31, 30
4 43
5 51, 54, 50, 52, 56, 55
6 63, 64, 66
7
8 82, 88
9 92, 90, 91, 93, 91
Đuôi Đầu
0 50, 90, 30
1 51, 91, 31, 91
2 92, 52, 82, 02, 02
3 63, 43, 93
4 54, 64, 14, 24
5 05, 55
6 56, 66
7
8 18, 38, 88
9 29

Hiện nay, hình thức tham gia cá cược xổ số ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa. Đây là một trong những hình thức người chơi thử vận may đồng thời tìm cho mình một con số may mắn nhất. Để có thể nâng cao khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Cùng Soicau.org tìm hiểu qua những thông tin chia sẻ dưới đây. 

Thế nào là thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày?

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 1

Thế nào là xổ số miền Bắc 30 ngày?

Kết quả Xổ số miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS kiến thiết miền Bắc. Thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn, hoặc liệt kê tần suất các số rơi vào các giải. 

Nhìn chung, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là việc mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em lô thủ.

Tại sao nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 30 ngày?

Phương pháp thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày hiện nay ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Phương pháp này mang đến cho cược thủ rất nhiều lợi ích như: 

Biết được con số may mắn

Đối với tất cả các lô thủ, những số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được sử dụng để khám phá và hiểu về xổ số mỗi ngày. Với số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình, thay vì chỉ dựa vào may mắn.

Lấy một ví dụ: Thông qua bảng thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này là bao nhiêu? Bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, tuần, chu kỳ hoặc năm.

Tự tin hơn khi tham gia đặt cược

Lô đề đâu chỉ dựa vào may mắn, nếu như anh em cứ chơi mơ hồ, không có phương pháp cụ thể cơ hội chiến thắng gần như là bằng 0. Do đó, cần tìm cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất để anh em chốt số và tự tin hơn khi vào tiền. 

Nên sử dụng bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày khi nào?

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 2

Nên sử dụng bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày khi nào?

Nhiều người có thể không biết rằng thời điểm sử dụng số liệu thống kê cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Do đó, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian sau đây: 

 • Khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong kỳ tới. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số hay về nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Có thể xem thống kê kết quả xổ số ở đâu uy tín?

Sử dụng thống kê lô đề có rất nhiều lợi ích và giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà mình cần. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà còn giúp bạn đưa ra những cơ sở, cơ sở và quyết định hiệu quả để nâng cao tỷ lệ trúng thưởng cho mình. 

Hiện nay có vô số trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi xem một cách chính xác nhất và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, Soicau.org luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất. Trang web có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ nhiều kinh nghiệm bên lề về lô đề hỗ trợ cược thủ có thêm nhiều kiến thức. 
 • Bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày và đầy đủ nhất, từ đó hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu mà mình cần. 
 • Thao tác dễ dàng, có thể nhanh chóng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng. 
 • Không chỉ có bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày mà còn có đầy đủ thông tin về lô gan, lô kép, tần suất xuất hiện của các con số. 

Cách xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Soicau.org 

Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - Thống kê XSMB 30 ngày 3

Cách xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Soicau.org 

Để có thể nhanh chóng xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSMB 30 ngày, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể sau đây: 

 • Bước 1: Mời anh em truy cập vào đường link Soicau.org chính thức.
 • Bước 2: Trang chủ hiện ra, trên thanh menu bạn nhấp chọn vào mục “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó bạn chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để anh em tham khảo. 

Các thuật ngữ trong thống kê xổ số nên biết

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, bạn cần nắm những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, những giải xuất hiện, vào ngày nào và con số xuất hiện giải nào hôm nay…
 • Tần suất: Số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp và tính toán cụ thể vào một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Đây là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: là khoảng thời gian lớn nhất mà các con số, bộ số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ trên bài viết, qua đó bạn có thể nhận về cho mình những thông tin hữu ích về kết quả Xổ số miền bắc 30 ngày. Mong rằng, qua đó anh em luôn thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn cũng như tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng.